XXXV CONGRESO ASOCIACIÓN OFTALMOLÓGICA DEL NORTE

35 Congreso San Sebastián 2013

XXXV Congreso AON Vitoria San Sebastián 2013

 

Premios: 

-Polo anterior: Resultados de DALK. H. Cruces (Vizcaya)
-Retina: Análisis de esclerotomía 22G mediante OCT swept source. H. Txagorritxu (Alava)
-Miscelánea: Celulitis orbitaria: estudio retrospectivo de 627 casos. H. Cruces (Vizcaya)